​​​​​​​​

Skip Navigation LinksPedagogisch-project

​​​​​​​Pedagogisch project​

​​
Sint-Janshof begeleidt jongeren van 13 tot 21 jaar. 
Wij bieden onderwijs aan jongeren in het type ‘basisaanbod’, type 2 en type 9. Dit aanbod gebeurt binnen 3 opleidingsvormen. De drie opleidingsvormen leren, leven en werken in hetzelfde gebouw, ieder met hun aangepaste lokalen en eigenheid. 
Onze belangrijkste taak is om al deze jongeren, elk met hun eigen achtergrond en problemen, te laten uitgroeien tot volwassenen met een toekomst in evenwicht. De school kiest voor een aangepaste opvoeding om de leerling op een aangename manier voor te bereiden op de toekomst. Wij willen de mogelijkheden van elke jongere met specifieke onderwijsbehoefte optimaal aanspreken en maximaal ontwikkelen. 
Bij dit leerproces wil de school ouders ondersteunen, maar ook hun hulp vragen. Want volwassen worden gaat niet vanzelf; het is belangrijk dat elke jongere zich goed omringd weet, zowel thuis als op school. 

De toekomst ligt voor elke leerling open: 
 • wij bereiden hen voor om volwaardig d​​eel te nemen aan de maatschappij. 
 • wij werken aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, al dan niet binnen een beschermd milieu. 
 • Sommige leerlingen kunnen hun opleiding verderzetten in het gewoon onderwijs. 
 • Sommige leerlingen bereiden wij voor om te werken in het gewone arbeidscircuit. 

Bij deze opdracht laat het schoolteam zich steeds inspireren door de christelijke waarden: 
 • behandel iedereen met evenveel respect 
 • alle leerlingen hebben gelijke rechten 
 • kom op voor de zwakkeren 
 •  sluit niemand uit 
 • heb respect voor andere geloofsovertuigingen 
 • elke persoon is uniek met zijn eigen talenten
Sint-Janshof heeft voor deze opdracht een hecht team uitgebouwd, dat volgende onderwijsdoelstellingen elke dag opnieuw probeert te realiseren: 
 • het welbevinden van de leerlingen staat centraal 
 • wij geven jongeren kansen om te groeien, op persoonlijk en maatschappelijk vlak 
 • voor elke leerling is het belangrijk dat hij/zij een realistisch beeld van zichzelf en zijn toekomst krijgt 
 • bij elk leermoment gebruiken wij – waar dat mogelijk is - aangepaste pedagogische middelen
 • ouders/opvoeders zijn belangrijke partners om samen te werken aan de toekomst van elke jongere
 • regelmatig overleggen wij met een multi-disciplinair team over het IHP (individueel handelingsplan) van elke leerling​
​​​

TYPE ‘basisaanbod’ en type 9 - OPLEIDINGSVORM 3 - OV3​​

Richt zich tot jongeren met een licht mentale beperking en/of ASS. 
Opleidingsvorm 3 geeft deze jongeren een algemene, sociale en beroepsvorming. 
Wij streven naar hun integratie in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. 
Naast algemene en sociale vorming krijgt de beroepsopleiding heel veel aandacht, met o.a. stages. Indien mogelijk bereiden wij hen voor op een overstap naar het gewone onderwijs. 
Binnen opleidingsvorm 3 bieden wij de volgende opleidingen aan:
 • hoeklasser
 • schilderer/decorateur
 • werkplaatsschrijnwerker
 • logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
 • winkelhulp

TYPE 2 en type 9 - OPLEIDINGSVORM 2 - OV2​​​

Richt zich tot jongeren met een matig mentale beperking en/of ASS. Opleidingsvorm 2 geeft onze jongeren een algemene en sociale vorming en arbeidstraining. Wij streven naar integratie in een beschermd leef- en arbeidsmilieu (maatwerkbedrijf). 
​​​

TYPE 2 en type 9 - OPLEIDINGSVORM 1 - OV1​​​​​

Richt zich tot jongeren met een ernstig mentale beperking en/of ASS. Opleidingsvorm 1 geeft deze jongeren een algemene en sociale vorming. We streven naar hun integratie in een beschermd leefmilieu. Wij bereiden hen voor op een later verblijf in hun thuismilieu, in een dagcentrum of in een beschermde woonvoorziening. Sommigen werken in een beschermd arbeidsmilieu.​​ 
​​​