​​​​​​​​

Skip Navigation LinksOpleidingsvorm-1

​​Opleidingsvorm 1


Wat?

een opleiding voor jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (type 2) en/of ASS (type 9)

Doel? 

leven in een dagverblijf of home kunnen samen leven en communiceren in de ruimste zin van het woord

Hoe lang? 

leerlingen kunnen op school blijven tot ze 21 jaar zijn​

Onze accenten

 • vertrekken van de individuele mogelijkheden van de leerling 
 • een handelingsplan op maat opstellen in overleg met de leerling en de ouders 
 • realistische doelstellingen, ondergebracht in vier pijlers:
  • communicatie 
  • vaardigheden 
  • zelfredzaamheid 
  • socialisatie 
 • ​godsdienst: sfeer, waarden, voorleven, beleven 
 • bewegingsopvoeding: basismotoriek, sport-spel-dans, zwemmen, vrijetijdssporten, kiné-fitness​
algemeenov1.jpg